Z przyjemnością informujemy Państwa jakie zadania obecnie realizujemy.

  • W chwili obecnej Spółka realizuje  remont kamienicy przy ul. Żelaznej 14 z zasobów gminnych.

 Zakres remontu obejmuje :

-   remont elewacji poprzez docieplenie styropianem 3-ch  ścian,

-  remont elewacji frontowej (bez docieplenia),

-  naprawa pokrycia dachowego ,

-  docieplenie stropu poddasza ,

-  wymiana stolarki otworowej w częściach wspólnych .

Zakończenie prac planowane jest na dzień 15.08.2017 r.

  • Rozpoczęte zostały, co należy podkreślić,  prace termomodernizacyjne w budynkach położonych w Woli Lipeckiej 10 i 12  finansowanych z EFRR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .

Zakres robót obejmuje kompleksową termomodernizację budynków (docieplenie ścian , stropów ,wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych),

Zakończenie prac planujemy w miesiącu październiku 2017 r .

  • Prowadzone są  czynności formalne i organizacyjne przygotowujące nieruchomości do remontu nieruchomości w n/w wspólnotach mieszkaniowych  oraz budynków gminnych :

-  Plac Wolności 5 (remont dachu z wymianą obróbek blacharskich , wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic),

-  Kopernika 24  (remont dachu z wymianą dachówki ceramicznej na nową),

-  Sienkiewicza 3 (remont dachu i elewacji budynku),

-  Al. Wojska Polskiego 15-17 (remont dachu z wymianą dachówki ceramicznej na nową),

-  Oś. Dąbrowskiego 2 i 5 (kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz remont klatek schodowych).

  • Prowadzone są działania formalno-prawne związane z przyłączeniem w 2017 r n/w budynków do zewnętrznej sieci cieplnej :

-   ul. Mickiewicza 8  , ul. Kościuszki 8 , ul. Kościuszki 6 , ul. Z. Ciasny 40-42 , Z Ciasny 44 , ul. Św. Jana 9 , ul. Św. Jana 10 , 1 Maja 47.

  • Realizowane są bieżące remonty w zasobach gminnych i wspólnot mieszkaniowych .

Ciekawostki:

Wp. finanse

OPRAC. KATARZYNA KALUS

09-07-2017 (08:44)

Disneyland na Florydzie chce mieć polską świecącą ścieżkę rowerową

We wrześniu 2016 r. powstała pierwsza w Polsce ścieżka rowerowa, która nocą oddaje nagromadzone światło słoneczne. Pomysł wywołał zainteresowanie na całym świecie. Działająca w Polsce firma, która wymyśliła świecącą ścieżkę rowerową, przeżywa oblężenie. Disneyland w Orlando na Florydzie, też chce mieć taką trasę rowerową.

- Dostaliśmy zapytania ofertowe z ponad 80 krajów, najwięcej z USA, ale też z takich państw, jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr inż. Igor Ruttmar, prezes TPA Sp. z o.o.

Ta wyjątkowa innowacja powstała w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego, na szlaku prowadzącym nad Jezioro Wielochowskie. Świecąca ścieżka nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania – jest w zupełności samowystarczalna, ekologiczna i, co najważniejsze, poprawia bezpieczeństwo mazurskich rowerzystów. Autorem projektu świecącej nawierzchni jest laboratorium TPA w Pruszkowie, zaś wykonawcą STRABAG.

Materiał, z którego stworzyliśmy ścieżkę rowerową, jest w stanie oddawać światło przez ponad 10 godzin. Oznacza to, że przez całą noc ścieżka emituje energię świetlną i ponownie gromadzi jąnastępnego dnia. Co ważne, efekt zawdzięczamy wyłącznie właściwościom użytego kruszywa, bez konieczności wspomagania dodatkowymi źródłami energii. Do budowy ścieżki w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego wybraliśmy luminofory świecące na niebiesko, aby zachować spójność z mazurskim krajobrazem - mówił wówczas Igor Ruttmar.

TPA od dawna prowadziło badania nad wykorzystaniem kolorowej i oddającej światło nawierzchni asfaltowej, przy czym największym wyzwaniem było zapewnienie trwałości opracowywanych materiałów oraz optymalizacja kosztów ich produkcji. W pruszkowskim laboratorium opracowuje się także asfalty zapachowe – cytrusowe, truskawkowe, czy różane. Innowacyjne budulce TPA mają w równym stopniu znaczenie estetyczne, co ekonomiczne i ekologiczne.

Działanie materiału, z którego powstała ścieżka, związane jest ze zjawiskiem luminescencji. Polega ono na pochłonięciu promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni. Pochłonięta energia jest następnie emitowana w postaci światła, na ogół o energii mniejszej niż energia światła wzbudzającego. Jest to rozwiązanie nie tylko bezpieczne, ale wręcz poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów po zmroku.

Podobna ścieżka powstała w Holandii. Była inspiracją do realizacji podobnej inwestycji w Polsce. Polska technologia jest jednak inna i w przeciwieństwie do rozwiązania holenderskiego nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

Informacja TBS Administrator Sp. z o.o.

TBS– Administrator Sp. z o.o. w Ornecie realizując

zadania statutowe w zakresie sprawowania zarządu powierzonymi nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych informuje, że w 2016 r. Wspólnoty Mieszkaniowe zrealizowały następujące przedsięwzięcia  remontowo – inwestycyjne.

I. W trzech budynkach wspólnot tj. ul.Dąbrowskiego 36, Wojciechowo 8, Karkajmy 10 zakończono przedsięwzięcia inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku” których realizacje nastąpią z zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną.

Zakres robót obejmował: remont dachu, docieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 365 100zł.

W chwili obecnej prowadzone są prace w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Wpólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 3 w Ornecie.

Zakres robót obejmuje: remont dachu, docieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku.

Wartość robót wynosi 74 618zł. Termin zakończenia prac – 30.12.2016r.

  1. Wspólnoty Mieszkaniowe: ul. Mostowa 1, ul. Zamkowa 2, zrealizowały przedsięwzięcia remontowe w ramach kredytu z premią remontową. Zakres robót obejmował  remont dachu wraz z dociepleniem stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku. W budynku przy ul. Mostowej 1 również remont klatki schodowej.

Łączna wartość przedsięwzięcia remontowego w/w budynków wyniosła 120 000zł.

  1. W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pl. Wolności 17, wykonano remont dachu na kwotę 40 318zł. Remont obejmował wymianę poszycia dachowego, wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej, remont kominów, wymianę obróbek blacharskich.

Do końca 2016 r. planowane są do wykonania remonty dachów w budynkach: ul. Krzywa 1, (obecnie w trakcie realizacji), ul. Krzywa 11.

Remont dachów będzie obejmował wymianę poszycia dachowego, remont kominów, wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej, wymianę obróbek blacharskich.

Wartość remontu wynosić będzie 127 000zł.

IV.     W  ramach przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych w budynkach w 2016r. podjęto działania inwestycyjne w zakresie wykonania przyłączeń energetycznych w następujących budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: ul. 1 Maja 17, ul. 1 Maja 29, ul. 1 Maja 14, ul. Z. Ciasny 7-9-11, ul. Z. Ciasny 17, ul. Z. Ciasny 20, ul. Sienkiewicza 4, ul. Zamkowa 36.

W wyżej wymienionych budynkach wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem energii cieplnej oraz zainstalowano urządzenia węzłów cieplnych.

Łączna wartość przedsięwzięć inwestycyjnych w w/w budynkach wyniosła 230 066,33zł.

Finansowanie zrealizowanych przedsięwzięć w budynkach Wspólnot nastąpiło z zaciągniętych kredytów oraz środków własnych Wspólnot Mieszkaniowych.

Ponadto do końca 2016 r. zaplanowano wykonanie przyłączeń energetycznych do następujących budynków Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Kościuszki 17, ul. Kościuszki 19, ul. Kościuszki 25, ul. Pionierów 5, ul. Pionierów 7.

V.      Pragniemy jednocześnie poinformować, że 16 budynków Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie naszej spółki złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Progrmu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z zakresu Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna oraz Osi Priorytetowej 8 Obszary Wymagające Rewitalizacji. W chwili obecnej wnioski podlegają ocenie formalno – merytorycznej. W przypadku pozytywnej oceny wniosków ich realizacja ma nastąpić w latach 2017 – 2018 r.

          Ryszard Lipski                                  

Kierownik Działu Eksploatacyjno  -

     Technicznego